Longgao Toys Co., Ltd. Guangdong ICP 15043493-1
Tel:   +86-769-81768298         +86-18520033687  
Fax:  +86-769-87086559
E-mail: hugo@longgaotoys.com Address: No. 1 Yiheng Road, No. 6 Industrial Zone, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province
______________________________________________________________________________________________________________________